Policy-no

 

INSTANTOR PERSONVERNPOLICY

 

Når du bruker tjenesten Instantor, stoler du på oss med dine personlige data. Den tilliten vil vi holde. Det begynner med å hjelpe deg forstå våre retningslinjer for personvern. Denne personvernpolicyen beskriver informasjonen som vi samler inn, hvordan den brukes og deles, og dine valg angående disse informasjon.

Ved å bruke Tjenesten aksepterer du vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med denne personvernpolicyen. Ta deg derfor tid til å lese denne personvernpolicyen sammen med våre vilkår og betingelser før du bruker tjenesten.

Instantor AB, reg.nr 556818-2835, er ansvarlig for behandling av personopplysninger som samles inn ved bruk av Instantors Tjenester og er derfor en data kontroller. Hvis du har eventuelle forespørsler vedrørende dine personopplysninger eller spørsmål angående denne personvernpolicyen, vennligst kontakt oss via e-post legal@instantor.com.

PERSONOPPLYSNINGER SOM VI SAMLER INN?

Informasjon som kan bli samlet inn ved bruk av tjenesten inkluderer:

  1. Person- eller kontaktopplysninger som for eksempel fødselsnummer, eller lignende, navn, adresse, alder, kjønn, telefonnummer, e-post; og
  2. Økonomisk informasjon som for eksempel din bank, bankkontonummer, antall kontoer, lån og transaksjonshistorie (transaksjon, beløp og dato).

Ved å bruke Tjenestene og/eller anerkjenne Personvernpolicyen, gir du ditt entydige samtykke til oss om å behandle dine personopplysninger for de formålene som inngår i denne personvernpolicyen.

Barn

Personer som er yngre enn 18 år har ikke rett til å bruke Tjenesten. Vi samler ikke inn informasjon fra noen uovervåket person som er yngre enn 18 år og vil ikke heller gjøre det med vitende. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har data om en slik person, skal vi treffe rimelige tiltak for å slette slik data, forutsatt at vi ikke er lovlig forhindret fra å gjøre det.

 

HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONLIGE DATA?

Alle personopplysningene dine vil vi bruke i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse og denne personvernpolicyen. Vi behandler personopplysningene med formål å levere Tjenesten (som definert i Vilkår og Betingelser), å oppfylle forpliktelsene våre overfor deg under Tjenesten, og å sikre kvaliteten på Tjenesten. Vi kan også bruke avidentifiserte opplysninger for analyse eller utvikling av våre tjenester. Vi kan også bruke personopplysningene dine for administration, som for fakturering, for å hindre misbruk av Tjenesten som en del av vår innsats for å holde tjenestene våre trygge og sikre, for å hindre bedrageri, og til Tjenestens fremtide forbedring.  

I tillegg til de ovennevnte formålene kan vi behandle personopplysningene dine for å sikre at Vilkårene etterleves, på forespørsel av kompetente myndigheter og for å oppdage og forhindre ulovlig aktivitet.   

 

HVORDAN AVSLØRER VI DINE PERSONLIGE DATA?

Personopplysningene som blir samlet inn gjennom Tjenesten kan avsløres til følgende mottakerkategorier:  

  • Andre selskap innenfor våre konsernselskaper, til alle etterfølgere i tittelen til vår virksomhet eller våre eiendeler. En liste over våre konsernselskaper er tilgjengelig på forespørsel.  
  • Kundene våre, f.eks en kreditt byrå som du har blitt enig om å dele dataene dine med via Tjenesten.
  • Vi kan også avsløre personopplysningene dine til distributører av våre produkter og tjenester, samt til tjenesteleverandører og underleverandører beholdt for å utføre funksjoner på våre vegne eller å yte tjenester til oss, som for eksempel hosting-tjenester og nettsted ledelse; informasjonsteknologi og kontortjenester; juridiske, regnskaps, revisjons og andre profesjonelle tjenesteleverandører; og andre tjenester som er relaterte til vår virksomhet. Alle tjenesteleverandører og underleverandører som handler på våre vegne er kontraktsforpliktet til å ikke samle inn, bruke eller avsløre personopplysningene for ethvert annet formål enn å utføre slike funksjoner på våre vegne eller å yte tjenester til oss eller som ellers kreves ved lov.
  • Vi kan også avsløre personopplysninger til eksterne parter dersom det kreves av loven, eller som svar på juridiske forespørsel, for eksempel rettsordrer, stevninger eller spesielle forespørsler fra politimyndigheter.
  • I tillegg kan vi også bruke og avsløre avidentifisert eller aggregert informasjon (slik at ingen er personlig identifisert) for markedsføring og strategisk utvikling.

 

Vi tar alle rimelige juridiske, tekniske og organisasjonstiltak for å sikre at opplysningene dine behandles sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå når den overføres til eller deles med slike valgte tredjeparter.

Noen av de ovennevnte tredjepartene kan ligge utenfor ditt bostedsland, inklusive utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, i hvilken sak vi vil ta alle nødvendige skritt som kreves i henhold til gjeldende lov med for eksempel bruk av EU-modellklausuler eller overføring under Privacy Shield Framework for å sikre at personopplysningene er tilstrekkelig beskyttet. Hvis du har spørsmål angående overføring av personopplysninger til tredjeland, vennligst kontakt oss via e-post legal@instantor.com.

BEVARING

Vi vil beholde personopplysningene dine så lenge som nødvendig basert på formålene i denne personvernpolicyen eller som kreves av gjeldende lov. Personopplysningene dine kan for eksempel beholdes så at vi kan gi bevis at du har blitt identifisert i forhold til selskapet som har bedt deg om å bruke Tjenesten. Personopplysningene dine vil bli slettet eller anonymisert når de ikke lenger er relevante for formålene som de samlets inn for.

SIKKERHET

Vi er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine og treffe de rimelige tiltak for å holde dem sikker og for å hindre uautorisert tilgang eller bruk. Alle personopplysninger som blir samlet inn vil behandles med konfidensialitet så langt som mulig og vil, der det er hensiktsmessig, overføres og håndteres ved å bruke SSL (Secure socket layer) og sikre krypteringsprosedyrer.

DINE RETTIGHETER

Du har rett til å be om en kopi av opplysningene vi har registrert om deg. Du har også rett til å trekke tilbake samtykket om innsamling av opplysningene dine og til å motsette deg noen av våre behandlingsaktiviteter, samt å be om sletting, utbedring og begrensning av opplysningene dine. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettigheter, vennligst kontakt oss via e-post legal@instantor.com.

Hvis du ikke liker vår behandling av personopplysningene dine, kan du sende inn en klage til den svenske databeskyttelsemyndigheten (svensk: Datainspektionen), på  datainspektionen@datainspektionen.se eller Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige, telefonnummer +46 08-657 61 00.

Fra tid til annen kan vi oppdatere denne personvernpolicyen. Skulle det skje, vil vi oppdatere endringene på vår nettside. Vennligst sjekk her regelmessig for eventuelle endringer i denne personvernpolicyen.

Vennligst besøk vår nettside www.instantor.com for mer informasjon om oss og våre tjenester.

INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Vi benytter informasjonskapsler, inklusive tredjeparts informasjonskapsler, som de beskrivne i understående tabellen, på vår nettside og i våre Tjenester. Vi bruker dem til å forstå deg som kunde bedre og til å analysere data angående våre brukere. Informasjonskapslene samler inn informasjon til oss, ikke for noen annen. En informasjonskapsel er en liten fil (vanligvis bokstaver eller tall) lastet ned på en enhet (f.eks. en PC eller bærbar enhet som en laptop, iPhone, iPad, Android eller annen smarttelefon) som lagrer informasjon på din hårddisk, flashdisk eller nettlesere slik at vår nettside eller tjeneste kan gjenkjenne deg som en tilbakevendende besøkende eller brukere og skreddersy din opplevelse av vår nettside eller Tjeneste i henhold til dine preferanser når du åpner dem. På vår nettside bruker vi følgende informasjonskapsler:

Google Analytics

Informasjonskapselens navn Utløpstid Beskrivelse
_ga 2 år Denne informasjonskapselen brukes til å skille brukere
_gid 24 timer Denne informasjonskapselen brukes til å skille brukere
_gat 1 minutt Denne informasjonskapselen innskrenker forespørselraten
AMP_TOKEN 30 sekunder til 1 år Denne informasjonskapselen  inneholder et token som kan brukes til å hente en klient-ID fra AMP Client ID tjenesten. Andre mulige verdier indikerer tilbakemelding, inflight-forespørsel eller feil i henting av en klient-ID fra AMP Client ID tjenesten .

 

Informasjonskapsler er nyttige fordi de hjelper oss gjenkjenne deg når du besøker nettsiden vår. Informasjonskapslene kan brukes for å notere sidene du besøker og alle preferanser du velger under besøket. Dette vil gjøre det mulig for oss å forbedre din opplevelse og gjøre forbedringer til nettsiden vår.

Vi kan også bruke informasjonskapslene til å samle inn anonyme statistikker om nettlesningsmønstrene dine og informasjon om din online aktivitet på nettsiden eller Tjenesten. Skulle det skje at vi bruker informasjonskapslene på denne måten, vil du ikke bli personlig identifisert og all samlet informasjon vil kun brukes i aggregert form for rapportering.

 

For å lære deg mer om informasjonskapsler, vennligst besøk www.whatarecookies.com

Du er ikke forpliktet til å akseptere kapsler og de fleste nettlesere lar deg få avslå aksept av kapsler. Vår nettside tillater deg å velge om du gir ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler på vår nettside som angitt i denne personvernpolicyen når du først kommer til siden og om vi får noen nye kapsler på nettsiden, hvor det kreves å gjøre i henhold til gjeldende lov. Skulle du bestemme deg til å ikke akseptere kapsler og du vil deaktivere dem, vennligst juster dine informasjonskapsler-innstillinger og se hjelp- eller innstillingsmenyen i nettleseren din eller kontakt din systemadministrator.